SİD/JPS DERGİ Yazı Önerisi


Siyasi Bilimler Dergisi/Journal of Political Sciences üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli akademik-bilimsel dergidir. Dergide başta siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, kamu yönetimi, toplum bilimi, iktisat olmak üzere farklı disiplinlerde ve/ya disiplinler arası akademik ve bilimsel eserler yayınlanır. Derginin dili Türkçe olmakla birlikte diğer dillerde de eserler yayınlanabilir.

Dergi yayın süreci içerisinde ulusal ve uluslararası alan indekslerine dahil olmayı hedeflemektedir.

Siyasi Bilimler Dergisi/Journal of Political Sciences elektronik ortamda yayınlanmakta olup ilke olarak ücretsizdir. Bununla birlikte Siyasi İlimler Türk Derneği’ne bağış yapılarak dergi masraflarına katkı sağlanabilir.

 

YAYIN ESASLARI

Siyasi Bilimler Dergisi’ne gönderilen yazıların özgün, başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir.

Dergiye gönderilen eserlerin yayın koşullarına uygun olarak hazırlanması ve editör/yayın kurulu’na iletilmiş olması gerekir.

Yayına kabul edilen ve/ya yayınlanan makalelerdeki düşünce, görüş, varsayım, sav veya tezler eser sahiplerine aittir dergiye mal edilemez. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin her türlü etik ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin sorumluluğu yazarına aittir. Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, akademik etik ve usullere aykırı beyan ve davranış saptandığı takdirde dergi yönetimi bu nitelikteki eserleri değerlendirme sürecine sokmadan reddetme hakkını saklı tutar.

Dergiye gönderilen makaleler hakemlere gönderilmeden önce değerlendirmeye alınarak intihal programlarında taranır ve uygun olmayanlar hakem sürecine alınmadan geri çevrilir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar editörler ve yayın kurulunun ön incelemesinden sonra ilgili alanda/konuda çalışmaları bulunan iki hakeme gönderilerek dergi yayın esaslarına uygun olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. Hakemlerin değerlendirmelerinin her ikisinin de olumlu olması durumunda Editör/Yayın Kurulu çalışmayı yeniden değerlendirir ve yayına kabul edilen eserler yayın takvimine ve sayı içeriğine göre sıraya konulur. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda eser değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme gönderilerek görüş istenir. Üçüncü hakemin görüşünün de olumlu olması durumunda eser değerlendirme-yayın sürecine alınır. 

Gönderilen makalelerin yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Siyasi Bilimler Dergisi’ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.

Dergiye gönderilen yazılar, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.

 

Makalelerinizi aşağıdaki formu kullanarak dergimize gönderebilirsiniz.

Teşekkürlerimizle

 

Siyasi Bilimler Derisi / Journal of Political Sciences


 

Yazar Adı ve Soyadı, Makale Başlığı


 

Clear Selection

Başvurunuz için makale önerinizi eklemeyi unutmayınız...


 

   Captcha Yenile  
 

S5 Box